החייאת חברה

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

כשאנו אומרים החייאת חברה ישנם שני מובנים עיקריים לכך:

א. בתקופה שהייתה לפני חיקוק של חוק החברות, רשם החברות הפעיל סנקציות שונות לחברות לא פעילות אשר לא שילמו את האגרות השנתיות ולא ביצעו את החובות המוטלות עליהם כמו עריכת דוחו"ת שנתיים, על ידי מחיקה של החברה מפנקס החברות שברשותו.

כך למעשה יצר רשם החברות עובדה חדשה בו הוא משנה את החברה מסטטוס של חברה פעילה לחברה מחוקה.

ב. כמו כן יש לציין כי הליך החייאת חברה מתייחס לעובדה נוספת בה למעשה החברה הוכרזה כמחוסלת אך מטעמים שונים מתעורר צורך להחיות את החברה לשם הגשת תביעה חדשה למשל.

הליכי החייאת חברה

בכדי לשנות בחזרה את סטטוס החברה מחברה מחוקה לחברה פעילה, יש להגיש בקשה בפני בית המשפט המחוזי אשר בתחום שיפוטו החברה נמצאת מבחינת הכתובת הרשומה, ובכך ניתן להחיות את החברה ולבטל את מחיקת שמה ממרשמי רשם החברות.

פעולה זו כוללת כמה שלבים ובשלב ראשון יש להגיש לבקשה זו גם תצהיר חתום של מבקש ההחייאה. מבקש ההחייאה יכול להיות בעל מניות, דירקטור של החברה, נושים של החברה ואף כל אדם המראה שיש לו עניין ואינטרס בהחייאתה של החברה.

תצהיר זה הנתמך על ידי חתימה של עו"ד צריכה להיות מועבר מבית המשפט המחוזי אל תגובת רשם החברות.

רשם החברות יפעיל את שיקול הדעת הראוי לשם ההחלטה האם להחיות את החברה. בדרך כלל רשם החברות יסכים להחיות את החברה בהתניה של תשלומי חובות של האגרות ובמתן הוראה להגיש דו"ח שנתי עדכני לאותה תקופה.

החייאת חברה לצרכים ייעודיים – פטור מאגרה

יש לציין כי במקרים שונים, מתעורר צורך להחייאתה של החברה לצורך פעולה ייחודית אחת. כך הדבר הוא במקרה שהחברה מכילה מספר מצומצם של נכסים כמו נדל"ן, ובכך רוצים להעביר את אותו נכס מן החברה אל אחד מבעלי המניות.

כמו כן ניתן לבצע רישום של הזכויות באותו מקרקעין לקונה מן החברה. במקרים אלה ישנה אפשרות לבקשה פטור מתשלומי החוב השנתיים. רשם החברות יבחן כל  מקרה בהתאם לנסיבות ועל פיו יכריע האם לוותר על  תשלומי החוב.

לעיתים מתעוררות שאלות המגיעות לפתחן של בית המשפט, בנושאי פרשנות תשלום חובות האגרה במקרים בהם הייתה החברה רשומה כמחוקה. כלל זה הפוטר את התשלום, כפוף לשיקולי מדיניות משפטית. במידה ושיקולים שונים יתמכו באותו מקרה בהטלת אגרות – בית המשפט לא ימצא מניעה מלהטיל אותם.

הליכי תביעה לחברה מחוסלת – החייאת חברה

לאחר שחברה מוכרזת כמחוסלת על ידי בית המשפט בצו הסופי לאחר כל תהליכי הפירוק, לא ניתנת עוד אפשרת לתבוע את החברה בתביעות שונות.

עם זאת הליך החייאת החברה יכול להתבצע על ידי פנייה לבית המשפט מן המפרק או מכל אדם אחר שיש לו אינטרס תביעה. ביטול החיסול של החברה יהיה במקרים בהם ישנו נושה חדש לחברה שלא היה ידוע בזמן הפירוק.

גם אם לחברה לא נשארו נכסים, במקרים מסוימים ניתן להחיות אותה כדי לבצע הרמת מסך – היינו ליטול מן הנכסים האישיים של בעלי המניות כתשלום חוב בעבור התביעה. יש לציין כי הליך החייאת החברה המפורקת יכול להיות עד שנתיים מיום הכרזתה מפורקת ומחוסלת באופן סופי על ידי בית המשפט.

סיומו של התהליך ניתן על ידי נתינת התגובה המאושרת של רשם החברות אל בית המשפט, אשר מורה לרשם החברות על ידי צו משפטי לשנות בחזרה את סטטוס החברה מחברה מחוקה אל חברה פעילה. בכך חוזרת החברה לתקינותה ויכולה לנהל חיי מסחר פעילים שוב.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773