מיהו מפרק חברה ומה סמכותו?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

מפרק חברהישנם שלושה סוגים של מפרקים בידי בית המשפט. כל מפרק שונה זה מזה בתפקידים ובסמכות המוקנית לו על ידי בית המשפט.

השלב הראשון הינו מפרק זמני מתמנה לפני מתן צו הפירוק. השלב השני מפרק זמני שמתמנה לאחר מתן צו הפירוק.

השלב השלישי החשוב ביותר הינו המפרק הקבוע. נעסוק בעיקר בסמכויות המפרק הקבוע אשר הינו בעל הסמכויות הרחבות ביותר.

הליך מינוי מפרק חברה הקבוע

לאחר מתן צו הפירוק הכונס הרשמי משמש בתפקיד מפרק החברה עד למינוי של מפרק קבוע בידי בית המשפט.

יש לכנס אסיפות של משתתפים ושל הנושים ואלו יציעו לכונס הרשמי מפרק מוסכם על החברה ויציעו גם על וועדת ביקורת שתלווה אותו בפעילותו. תקנות החברות מחייבות את הכונס הרשמי לכנס את האסיפות האלו במועד מוקדם ככל האפשר. יש לציין כי הכונס הרשמי להזמין לאסיפות גם נושאי משרה חברה אשר חייב להגיע במידה וקיבל הזמנה כזו.

הכונס הרשמי יכול להציע מועמד משלו לתפקיד של מפרק החברה במקרים בהם ישנם חילוקי דעות באסיפת הנושים בנוגע לזהות המועמד, או במקרה בו הנושים לא הציעה מועמד כלל וכלל. ייתכן גם אפשרות כי הכונס הרשמי מתנגד להצעה של הנושים.

סמכויות מפרק חברה

מפרק חברה מופקד על ניהול הפירוק לשם ההגשמה של המטרה המרכזית והיא מימוש נכסי החברה לשם חלוקת הנכסים והפירות שנשארו בידי בעלי החוב הלא הם הנושים. במידה ונותרת יתרה לאחר תום החלוקה ייתכן גם חלוקה של השארית אל בעלי המניות של החברה המפורקת.

מפרק חברה בא למעשה בנעליהם של האורגנים המוסמכים של החברה, ומשמש כעזר בידי בית המשפט. עובדה זו מקנה לו סמכויות רבות הנושאות אופי שיפוטי לא פעם.

מפרק חברה יכול להגיש תביעות נגד חייבים של החברה בכדי לממש את זכות התביעה של החברה. יש לציין כי הגשת תובענה לא יכולה להיעשות באופן עצמאי בלבד אלא היא דרושה אישור של בית המשפט או וועדת הביקורת.

כמו כן המפרק מרכז את כל התביעות שהינן בנות הוכחה לפירוק ועליו לדון ולהכריע בדבר קבלתן. בכך למעשה מתקיים עקרון שוויוני בו מרוכזת התביעות באופן אחיד על ידי המפרק. על פי  תקנות החברות על תביעת החובות מוחלות ההוראות בתקנות פשיטת הרגל ולכן סמכות המפרק בנושא זה היא מעין שיפוטית. פקודת החברות מסדירה באופן מוגדר מהן תביעות בנות הוכחה וקובעת מבחנים לקביעה זו.

חשוב לציין בהקשר זה כי חובות מותנים יכולים להיות ברי תביעה, גם אם מתמלאים התנאים לאחר צו הפירוק. ואכן בית המשפט פסק במקרה זה כי ערב לחברה בפירוק יכול לתבוע את חובו כתביעה ברת הוכחה מידי המפרק, גם כאשר במועד צו הפירוק הוא טרם פרע את ערבותו.

תביעות נזקיות

תביעות נזקיות הם לא בנות הוכחת חוב בפירוק, אלא אם כן התגבשו לסכומים קצובים באמצעות הסכמים שנעשו קודם לכן או אושררו בפסק דין. חוב בלתי קצוב הינו מסובך לחישוב ועל כן זהו  לא מתפקידו של המפרק לדון בשאלות אחריות וגובה פיצוי במקרים מורכבים אלו.

כמו כן אחד מתפקידיו המרכזיים של מפרק חברה הינה לבדוק את הוכחות החוב המוגשות לו, ובכך להכריע באופן רציונלי האם יש מקום להכיר בתביעתו של הנושה או שמדובר בתביעה לא ראויה. המפרק יבדוק את הנכסים ואת השעבודים ואף יכול לכרות הסכמי פרשה עם נושים. מפרק חברה יכול לשם כך לכנס את נכסי החברה בסיוע בית המשפט ולכנס אסיפות ואף לנהל חקירות פומביות לנושאי משרה או גורמים בחברה לשם הגשמת מטרתו.

מפרק חברה
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773