רשם החברות וסמכויותיו

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

אגף רשם החברות ופעולותיו מבוססים על הסמכות שניתנה להם על ידי חוק החברות התשנ"ט 1999 וכן מפקודת השותפויות ומתקנות כפקודת רישום שמות עסק.

כמו כן ישנן הוראות מסמיכות ותקנות שונות בחוקים נוספים שמטילים חובות ותפקידים שונים על פעילות האגף. מטרתם של החוקים הינה לעזור לציבור לממש את זכות ההתאגדות כחלק מזכויות היסוד שלו. פעילות האגף עוסקת בין השאר ביצירת פעולות להכרה בעובדות חדשות.

תחת קטגוריה זו ניתן לכלול את רישום החברה, שינוי שמה של החברה, וכמו כן פעולות נוספות שמקבלות תוקף משפטי על ידי פעולות של רשם החברות. בנוסף, פעולות רשמיות אותם מבצע רשם החברות מממשות את עקרון הפומביות.

השירותים המקצועיים הניתנים על ידי רשם החברות

רשם החברות אחראי בעיקר על השירותים המקצועיים הבאים:

  • רישום חברות חדשות ברשם
  • רישום של שעבודים, וכן סילוק שעבודים ותיקון שעבודים
  • גביית אגרה שנתית
  • בחינת החלטות מיוחדות, ורישומן במקרה הצורך
  • בהליכים של פירוק מרצון כולל: רישום, טיפול בצווי העמדת הליכי פירוק וכן בהליכי סיום הפירוק
  • בחינה וטיפול של הגדלות הון ועוד

מול בית המשפט רשם החברות מגיב על כל סוגי הבקשות המשפטיות היכולות להתעורר עקב פעילותו. כך למשל עוסק רשם החברות בהארכת מועדים, בהפחתות הון, וכן שינוי מטרות.

רשם החברות בוחן ומטפל ברישומים ובהחלטות שהתוקף המשפטי שלהם תלוי ברישום של ספרי האגף. כמו כן הוא בוחן את כל המסמכים המוגשים לתיקי החברות.

מבחינת מאגרי המידע הקיימים ברשם החברות עקב המידע הרב הזורם אליו, רשם החברות אחראי לקליטת החומר בנוגע לפעילות החברה ולעדכן אותה במערכת המידע הממוחשבת. רשם החברות בודק בקשות להעתקים מאושרים ובדוק את אמיתותם.

במקרה שהציבור מעוניין לעיין בתיקי חברות הוא נותן שירות על ידי שהוא מספק את המידע הדרוש לחפץ בכך.

רשם החברות בהליכי פירוק שונים

רשם החברות נוטל חלק פעיל בהליכי הפירוק של חברה בישראל. כיום ניתנות כמה אפשרויות להליכי פירוק מול הרשם.

הליך פירוק במסלול מקוצר מיועד בעיקר לחברות יחיד בהם בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור בחברה. במקרים אלה ניתן לסיים את כל מימוש הנכסים וסילוק ההתחייבויות  תוך מספר חודשים ספורים. יש לעקוב אחרי ההוראות המפורטות באתר רשם החברות לביצוע ההליך בצורה הנכונה והמהירה ביותר.

במקרים של הליך במסלול הרגיל – כלומר הליך פירוק מרצון של החברה, הפירוק נעשה בתיאום הרשם לחברה שמסוגלת תוך שנה להחזיר את כל חובותיה. יש לציין כי בכל הנושא של בקשות פטור מאגרה ניתן לשלוח רק עם דו"ח של המפרק הסופי, ואין לשלוח לרשם החברות פטור מאגרה בשלבים מוקדמים יותר של ההליך.

רק לאחר קבלת אישור של רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון, האסיפה הכללית תוכל לקבל החלטה על הפירוק מרצון ועל פירסומו ברשומות. יש לציין כי במקרה בו לחברה אין כושר פירעון אבל הנושים רוצים לפרק את החברה מרצון ישנה אפשרות לפנות לרשם החברות בהליך בו הנושים יהיו אחראים על ההליך של הפירוק, שיבוא לידי ביטוי במינוי זהות המפרק בכפוף למינוי וועדת ביקורת.

רשם החברות נושא עימו סמכויות רבות הניתנות לו מכוח חוקים, פקודות ותקנות. רשם החברות אחראי על תפקידים רבים הקשורים לפעילותה העסקית של החברה.

במקרה של פירוק, בכל אחד מן ההליכים האפשריים הניתנים לפירוק חברה, נוטל רשם החברות חלק פעיל בפירוק ויש לפעול על פי ההנחיות האמורות באתר רשות התאגידים ברשם החברות לשם תקינות ההליך.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

חייג עכשיו!