מהם סוגי פירוק חברה?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

סוגי פירוק חברההפירוק מתרחש למעשה במקרים בהם עקב מצבה הפיננסי של החברה, היא נמצאת במצב של חדלות פירעון כך שאינה יכולה לשרוד בעולם המסחרי העסקי.

ההחלטה על הפירוק יכולה להיעשות על פי החלטה של החברה עצמה ושל חבריה, או על פי יוזמות של נושה שלה, של בעל מניות, או אף מן היועץ המשפטי לממשלה.

הדין הישראלי מכיר למעשה בשני סוגי פירוק (למעשה ישנם שלושה אך סוג הפירוק השלישי אינו נפוץ כיום מבחינה פרקטית ועל כן לא נעסוק בו).

פירוק מרצון

ייחודיותו של הליך זה הינה כי הליך הפירוק מרצון מתרחש מחוץ לכותלי בית המשפט. בדרך כלל משתמשים בהליך של פירוק מרצון במקרים של חברות הרוצות להתפרק מטעם עצמם, היינו על פי החלטת בעלי המניות של החברה.

בדרך כלל הם ירצו זאת מתוך אינטרס שבו ניתן להפיק רווחים מן הפירוק או להקטין הפסדים מהמשך קיומה העסקי של החברה. במידה ובעלי המניות יהיו מעוניינים בפירוק החברה, בית המשפט יאפשר הליך של פירוק מרצון ללא התערבותו, במידה ולחברה אין נושים שעלולים להיפגע עקב הפירוק.

עם זאת, יש לציין כי ניתן לבצע פירוק מרצון גם במקרים בהם יש נושים, והם נוטלים במקרה זה חלק פעיל בהליך הפירוק. יש בכך יתרונות רבים על פני הליך בבית המשפט עקב פשטותו הרבה. במקרה זה אין צורך לפנות לבית המשפט לצורך התחלתו של ההליך, אלא די בהחלטות של הגורמים הקשורים בנושא.

בהליך פירוק זה אין אפשרות למנות מפרק זמני, וכן כונס הנכסים הרשמי אינו משתתף בהליך הפירוק. גם במהלכו של הפירוק עצמו המפרק יכול לבצע את ההליכים ללא התערבות של בית המשפט, למרות שקיימת בחוק אפשרות בה בית המשפט יוכל להתערב במידה ופנו אליו המפרק או אחד הנושים.

במקרה שאכן התקיימה פנייה שכזו, יהיה מוסמך בית המשפט להחליט בכל שאלה שנובעת מן הפירוק ואף להפעיל סמכויות הנתונות לו מן סוג הפירוק השני שנראה להלן.

פירוק מטעם בית המשפט

לבית המשפט ישנה סמכות מטעם פקודת החברות להורות על פירוק החברה, בכפוף לתנאים המפורטים בה. לשם כך יש להגיש בקשה לפירוק החברה, אשר כוללת את אחת העילות המנויות להגשת הבקשה לפירוק. עם זאת, לבית המשפט יש שיקול דעת רחב בהחלטתו בעניין הפירוק.

פירוק על ידי בית המשפט כולל מספר הליכים פרוצדוראליים המוסדרים בחוק ובתקנות. בתחילה יש לפנות אל הכונס הרשמי, ולאחר מכן להגיש בקשה לפירוק לבית המשפט המחוזי המוסמך לכך. בהתאם לתקנות הקבועות בפירוק יש לפרסם את הבקשה ברשומות ובעיתון יומי. במידה ומתעוררת התנגדות לבקשה יש לעדכן את מגישי הבקשה בזמנים הקבועים בליווי תצהירי ונימוקים מפורטים.

לאחר מכן מתבצע דיון בבית המשפט, וממונה מפרק לחברה האחראי על פיקוח וביצוע הסדרת החובות לנושים עד לסיום מוחלט של פעילותה העסקי של החברה המאושרר על ידי צו סופי של בית המשפט.

תפקידו של המפרק

המפרק אחראי על ניהול הפירוק לשם מימוש נכסי החברה וחלוקת הפירות בין הנושים ובין בעלי המניות. המפרק מרכז את הדרישות בפירוק ומכריע בדבר קבלתן. כך נוצר שוויון בין הנושים.

המפרק יכול אף לנהל את עסקי החברה במידה הדרושה באם מתקבל אישור לכך מטעם בית המשפט או וועדת הביקורת. כמו כן המפרק יכול לעשות חקירות פרטיות ופומביות לנושאי המשרה בחברה לשם השגת אינפורמציה על הגורמים לנפילת החברה בכדי להגיש תביעות בעתיד. בכל הליכים אלו הכנ"ר עוזר לבית המשפט ע"י פיקוח על המפרק.

סוגי פירוק חברה
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773