הליך פירוק חברה במסלול המקוצר

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

הליך הפירוק מורכב ממספר הליכים פרוצדוראליים אשר משתנים בהתאם לאופיו של הפירוק ולכמות הנכסים שנמצאת.

בשונה מהליך פירוק רגיל האורך זמן רב והליכים מקדמיים רבים יחסית, ניתן לבצע במקרים מסוימים הליך פירוק של חברה במסלול מקוצר.

הליך פירוק חברה במסלול המקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, כלומר במקרים בהם בעל המניות היחיד הוא משמש גם כדירקטור היחיד בתוך החברה.

הליך פירוק זה מומלץ לחברות אשר מחזיקות מספר מצומצם יחסית של נכסים או התחייבויות, ועל כן ניתן לבצע את מימוש הנכסים ולסלק את כל ההתחייבויות בתוך מספר חודשים עד חצי שנה.

הנחיות לפירוק במסלול המקוצר

א.       כשלב ראשון, יש לוודא באמצעות נסח החברה, כי אכן בעלי המניות היחיד משמש גם כדירקטור היחיד בחברה. תנאי זה הינו הכרחי לביצוע הליך הפירוק במסלול זה.

ב.       כשלב שני, על בעל המניות היחיד לחתום על תצהיר של טופס הבקשה בפירוק. תצהיר זה צריך להיות בפני עורך דין.

ג.        בשלב השלישי על המפרק הממונה יחתום על הטופס במקומות המסומנים לכך וישלח בדואר רשום את ההודעה שמצורפת לטופס. הודעה זו למעשה תשמש לפרסום ברשומות ויש לעשותה לאחר החתימה על התצהיר. הודעה זו יש למלא ולשלוח לא יאוחר משבעה ימים לאחר החתימה. יש לציין כי בעל המניות המשמש כדירקטור יחיד יכול למנות את עצמו כמפרק בהליך זה עקב פשטותו היחסית.

יש להדגיש כי משרד המשפטים מציין כי כבר בשלב זה של מועד החתימה על התצהיר, על המפרק לקבוע את תאריך האסיפה הכללית הסופית.

מועד זה הינו צריך להיות בין 4 חודשים לחצי שנה שנספרים החל מיום חתימת התצהיר. מועד זה יש לציין בהודעות המיועדות לפרסום ברשומות כחלק מההליך. משרד המשפטים אף מציין כי ההודעה המצורפת צריכה להיות מודפסת במלואה ללא ציון פרטים בכתב יד, למעט החתימה. מחלקת הרשומות של משרד המשפטים לא תיענה על הודעה לא מודפסת והיא תוחזר אל הפונה.

הליכי הפירוק המקוצר לאחר הפרסום ברשומות

לאחר הפרסום של ההודעה ברשומות, יש לצלם את הפרסום ואת אישורי הדואר הרשום. אישורים אלו יש לצרך לטופס הבקשה שניתנה בשלב הראשון ולשלוח אותה למשרד המשפטים. יש לציין כי יש אגרת פרסום לרשומות ויש לשלמה בטרם זאת. חשוב לשלוח את הבקשה רק בצירוף ההעתקים של הפרסום ברשומות ואת העתקי הדואר הרשום.

לאחר כל השלבים המקדמיים שתוארו לעיל, רשם החברות ייתן אישור על  תקינות הבקשה וכי לא מתעוררות בעיות מיוחדות. במקרה זה המפרק יקבל את הסמכות לממש את נכסי החברה ויוכל לממש את ההתחייבויות שלה.

לאחר שקוימה האסיפה הכללית באופן סופי, כפי שצוין במועד שאוזכר בהודעה לרשומות, בעל המניות היחיד יחתום על תצהיר דירקטורים בה המפרק יחתום בכל המקומות המסומנים בטופס. חשוב לציין כי לבקשה זו יש לצרף את דו"ח הפירוק של המפרק בכל הנוגע למימוש נכסי החברה.

פטור חובות אגרה שנתית

במידה ומבוקש מתן פטור מחובות אגרה שנתיות, יש לצרף אל הבקשה שצוינה לעיל גם אישורים של רשות המס או להחתים את רואה החשבון המבקר על גבי טופס הבקשה. לשם כך יש לצרף העתקים של הדוחו"ת שהוגשו למס ההכנסה לכל שנת מס בהם יבוקש הפטור מהאגרה השנתית.

ניתן לראות כי הליך פירוק החברה במסלול המקוצר שונה באופן משמעותי מהליל פירוק באופן רגיל. המפרק יכול להיות אף בעל המניות עצמו, והיתרון המשמעותי הינו קיצור ניכר בהליך הפירוקי שיכול להסתיים תוך חודשים ספורים.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773