מהו הליך פירוק חברה לא פעילה?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

ישנן חברות אשר אינן פעילות מבחינת חיי המסחר שלהם, ואינן מקיימות כלל וכלל פעילות עסקית. למרות שחברות אלו קיימות בפועל במרשמי רשם החברות, הן נחשבות ל"מתות" באופן פרקטי ואין בהם כל ערך כלכלי.

ההשלכות של חברות אלו הינן נשיאה בקנסות כספיים וחובות אגרה מתוקף היותם חברות הרשומות ברשם החברות. כמו כן, לאחרונה הורחבה סמכותו של רשם החברות אשר יכול לנקוט בסנקציות אישיות כלפי בעלי שליטה שלא משלמים את החובות והאגרות שהחברה הלא פעילה חייבת לרשם החברות.

לאחר חקיקת חוק החברות, ניתן לפרק חברה רק בהתקיים אחת מן העילות המנויות בחוק. חברה יכולה להתפרק בידי בית המשפט או לבקש בקשה לפירוק מרצון.

במקרים בהם החברה לא פעילה החברה צריכה להתפרק באופן רצוני. ההחלטה יכולה להתקבל על ידי האסיפה הכללית או על ידי הדירקטורים בהסכמה של בעלי המניות.

מסלול מקוצר זה מומלץ לחברות בעלי היקף נכסים קטן, אשר יכולות בתוך חודשים ספורים לסיים את פעילות החברה באופן רשמי ובכך להימנע ואף לבטל חובות וקנסות עבר וכן להימנע מתשלום עתידי של אגרות.

תיקון 10 לחוק החברות

בשנת 2010 נכנס לתוקפו תיקון 10 של חוק החברות. חוק זה מרחיב באופן נרחב את הסמכויות של רשם החברות. סמכויות אלו ניתנו במטרה שהחברות המקיימות את פעילותן העסקית בישראל ימלאו את החובות שמוטלות עליהם, בעיקר תשלומי האגרה השנתיים וכן את הגשת הדיווחים השונים במהלך השנה.

רשם החברות יוכל להכריז על חברה כמפרת חוק במידה ולא תמלא חובות אלו וניתן להטיל על חברות אלו סנקציות שונות. כך למשל ניתן לסרה לרשום שעבודים או משכונות של החברה, או לרשום שינויים בשמה של החברה או במטרות שלה, ואף למנוע את מיזוגה.

כמו כן התיקון לחוק מקנה הטלת סנקציות אישיות על דירקטורים בחברה אשר לא הגישו את הדוחו"ת השנתיים. לכן חשובה מאוד מסגרת של הליך פירוק מרצון אשר ניתן במסגרתו לקבל פטור מתשלומי החוב הצבורים בגין האגרה השנתית.

הליך פירוק חברה לא פעילה

בטרם הדברים יש לזכור כי הליך הפירוק מרצון אינו מסיר את התואר של חברה מפרת חוק, והוא אינו מפסיק את הליכי הגבייה או העיצומים על החברה.

עם זאת לצורך פירוק חברה לא פעילה, ניתן לבקש מן הרשם לבצע פעולה מתוך הפעולות, הרשם יכול לסרב לעשותן עקב ההכרזה על החברה כמפרת חוק. במקרה זה יש לבחון באופן פרטני האם יש מקום לתת הסמכה לפעולה רק לשם קידום מטרות הפירוק מרצון. בקשה זו יש להגיש באופן מנומק בשילוב אסמכתאות לתמיכה.

בטרם תחילת הליך פירוק חברה לא פעילה יש לבדוק באמצעות נסח החברה כי כל הדירקטורים רשומים במרשם החברות, במידה ולא יש לעדכן זאת.

כל הדירקטורים צריכים לחתום על תצהיר כושר פירעון, אשר יימסר לרשם החברות. לאחר מכן יש לכנס אסיפה כללית של החברה אשר תחליט על הפירוק מרצון, לא יאוחר משלושה חודשים מיום חתימת התצהיר.

בכך תינתן האפשרות לרשם החברות לקבל החלטה על הפירוק ולאפשר או למנות מפרק. החלטה זו תפורסם ברשומות, ולאחר תקינות הודעת המפרק, יתחיל הליך הפירוק על כל פרטיו השונים. בתום ההליך, יפורסם דוח על סיום פעילותה העסקית של החברה.

חברה לא פעילה, אשר אינה מקיימת פעילות של חיי מסחר, גורמת להצטברות של חובות וקנסות יחד עם אגרות לרשם החברות בו היא רשומה. לאחר תיקון 10 לחוק החברות, הורחב באופן משמעותי כוחו של הרשם בהטלת סנקציות ועל כן יש לפרק את החברה הלא פעילה מרצון בהקדם האפשרי.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773