דו"ח פירוק חברה

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

כחלק מתהליך פירוק החברה, ממונה מפרק מטעם האסיפה הכללית של החברה, או במקרים מסוימים אף מן הנושים או גורמים אחרים, שמטרתו לארגן באופן מסודר את הליך פירוקה של החברה ובכך לממש את הנכסים ולהתמודד עם כל תביעותיהם של הנושים ושל הגורמים הנוספים בתביעותיהם הכספיות.

כחלק מהליך עבודתו של המפרק, עליו להגיש דוחות עבור בית המשפט המפקח על הליך הפירוק. דו"ח סופי של המפרק הינו תנאי הכרחי לנתינת צו סופי מטעם בית המשפט המורה על חיסולה הסופי של החברה.

כמו כן יש לציין כי דוחות כספיים קבועים המוטלים על החברה כמו דוחות מס הכנסה ודוחות של ניירות ערך במידה והחברה מחזיקה בכאלה, חלות גם על חברות בהליכי פירוק אשר המפרק אחראי עליהם. במקרים מסוימים ניתן להקל עקב הסיטואציה השונה בחלק מן החובות כמו למשל מתן איחור של הגשת הדוחות השנתיים.

דו"ח סופי של מפרק החברה

למעשה כשאנו מתייחסים לדו"ח פירוק חברה אנו מתכוונים לדו"ח הסופי של מפרק החברה המוגש לבית המשפט. לאחר פירוק סופי של עסקי החברה, המפרק יערוך דו"ח סופי שמטרתו לפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בכל נכסי החברה. לאחר שנערך הדו"ח יש לכנס את האסיפה הכללית בהודעה שתפורסם ברשומות. הודעה זו צריכה להתפרסם לפחות שלושים יום לפני האסיפה. כך יוכל המפרק להציג כראוי את הדו"ח שהכין ולהסביר אותו בפני האסיפה הכללית. לאחר קיומה של האסיפה, המפרק ישלח בתוך שבעה ימים את העתק הדו"ח לרשם החברות, ויודיע לו באותה הזדמנות על קיום האסיפה והתאריך שבה היא נערכה.

דוחות כספיים של חברות בהליכי פירוק הנושאת ניירות ערך:

חוק ניירות ערך לא קובע הסדר שונה לחברות שמונה להם מפרק לעניין חובות דיווח שנתיים. לכן חובות אלה לרבות חובת ההגשה של הדוחות הכספיים, נשאר גם במקרים של מצב פירוק (או הליכי כינוס, הקפאת הליכים וכל מצב אחר המעמיד את החברה בקשיים).

המפרק הממונה על חברה שחוק ניירות ערך חלה עליה נושא באחריות לקיומן של חובות הדיווח של החברה על פי חוק. ועל כן על המפרק להיות מודע לחובות שמוטלות עליו שנובעות מהאופי המיוחד של החברה שניירות ערך שלה מצויים בידי הציבור.

החוק לא מתיר לערוך הקלות במתכונת של הגשת הדוחות המוגשים אליו, במיוחד בכל הנוגע לדוחות כספיים, ועל כן לא ניתן לקבל דוחות של המפרק כחלופה לדוחות כספיים, גם אם הם דוחות המוגשים על ידו לבית המשפט.

בקשת ארכה להגשת דוחות כספיים של חברה בפירוק

הרשות לניירות ערך בוחנת כל מקרה לגופו על פי הנסיבות, ורק אם תשוכנע כי אכן נבצר מהתאגיד להגיש את הדוח במועד שנקבע בתקנות היא תוכל לאשר ארכה בהתאם לנסיבות המיוחדת.

הארכה ניתנת לחברה, אבל יש לזכור שהמפרק עצמו נכנס בנעלי החברה ובמקום על האורגנים שניהלו את החברה לפני מינויו של המפרק.

גורמים אלו מושבתים ולא ממלאים עוד תפקיד בחברה. בנסיבות כאלו ניתן לטעון כי אכן נבצר באופן ממשי היכולת של החברה להגיש את הדוחות ויש לתת במקרה זה ארכה להגשת הדוחות במועד מאוחר יותר.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בית המשפט עסק בעבר בשאלה האם מפרק של חברה הנמצאת בהליכי פירוק חייב להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה. על פי התקנות בפקודת מס הכנסה, גם מפרק או כונס נכסים שמונו על ידי בית המשפט או על ידי דין אחר יהיו חייבם להגיש דוחות מס הכנסה שנתיים.

כמו בכל סיטואציה אחרת, גם כאן המפרק נוטל חלק פעיל במקומם של האורגנים בחברה שעבודתם הושבתה.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

חייג עכשיו!