הנחיות לפירוק חברה – פירוק מרצון במסלול המקוצר

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

הנחיות לפירוק חברהפירוק חברה יכול לנבוע מסיבות שונות ולהתקיים במודלים שונים, כאשר המקרים המתוקשרים ביותר הם פירוקים עקב חדלות פירעון, עקב תביעת נושים ועובדים ובמקרים רבים תחת הוראת בית משפט.

אך ישנם הרבה מקרים של חברות המבקשות להתפרק מרצון מסיבות שונות כגון קשיים עסקיים, פירוק שותפויות וכיוצא באלו. הליך פירוק מרצון הוא כמובן עדיף לעומת פירוק תחת הוראות בית משפט, אך הוא עדיין כולל היבטים פרוצדוראליים רבים וחובה לעבוד על פי החוק.

הליכי פירוק חברה מרצון לא כוללים הסרה אוטומטית של הגדרה כ"חברה מפרת חוק" (עקב אי הגשת דו"חות ו/או אי תשלום אגרות לרשם החברות) וכמובן שהליך הפירוק מרצון אינו מבטל או עוצר כל תהליך גבייה או עיצומים המושתים על החברה הרלבנטית.

כמו כן, לרשם החברות הזכות לסרב לחלק או כל תהליכי הפירוק מרצון עקב בעיות כאלו ואחרות עם החברה.

חשוב להסביר בקצרה מהו פירוק מרצון: תהליך המיועד לסיים את פעילות החברה ולהכריז עליה רשמית כמפורקת ובלתי קיימת משפטית ותפעולית.

הליך פירוק מרצון במסלול המקוצר

רשם החברות והחוק הגדירו מסלול מקוצר להליכי פירוק מרצון שאינם מלווים לרוב בהוראת בית משפט ובתביעות מורכבות של נושים, מפרקים וכן הלאה.

המסלול המקוצר לפירוק מרצון כולל שני שלבים, בניגוד לכמות גדולה ומורכבת יותר לש שלבים בהליך הפירוק הרגיל. באופן כללי, כל הליך הפירוק במסלול המקוצר כולל שני טפסים בלבד לכל שלב בתהליך: הודעה על פירוק מרצון שלב ראשון והודעה על פירוק מרצון שלב שני.

המסלול המקוצר מיועד רק לחברות יחיד, חברות עם בעל מניות יחיד שהוא אדם ולא חברה או תאגיד אחר, כאשר בעל המניות צריך גם להיות הדירקטור היחיד. עקרונית, זהו מסלול לחברות עם מעט נכסים והתחייבויות אשר יכולות לממש את כל הנכסים ולסיים את ההתחייבויות תוך כחצי שנה.

מילוי טופס פירוק מרצון – שלב ראשון

טופס ראשוני זה כולל שתי בקשות. יש למלא עמודים 2-4 בטופס, אלו נוגעים לפרסום מודעה לגבי פירוק מרצון של החברה. לאחר מכן יש לצרף העתקים חתומים ונאמנים למקור של המודעה לפרסום וכן קבלה על תשלום האגרה לצורך הפרסום בעיתונות. המודעה כוללת הודעה על הפירוק מרצון, תאריך ומיקום לכינוס האסיפה הכללית. בקשת המודעה בתוספת תצהיר כושר פירעון למשרד המשפטים.

בנוסף, יש למלא את עמוד 1 בטופס ולמלא תצהיר כושר פירעון – מאומת ע"י עו"ד, אלו נשלחים לרשם החברות – כולל תאריך, שם החברה, מספר ח.פ, פירוט בעל המניות והדירקטור, זהות המפרק ופרטיו (לרוב מדובר על עו"ד). חלק זה של הטופס נשלח לאחר הפרסום ברשומות, עם צילום של הפרסום והעתק של ישור משלוח ההודעה על פרסום המודעה.

מילוי טופס פירוק מרצון – שלב שני

לאחר קבלת אישור רשם החברות להשלמת השלב הראשון והמשך לשלב שני, יש למלא את הטופס שלב שני, הכולל גם דו"ח של המפרק על סיום ההליך, לרוב גם בתוספת בקשה לפטור מאגרה. טופס זה נשלח לרשם החברות – כאשר המפרק רושם בסעיף 1 את תאריך האסיפה הכללית כפי שפורסם ובסעיפים א-ד להצהיר כי לחברה אין עוד נכסים והתחייבויות או שסכום אלו עומד על 0 ש"ח.

לא חייבים למלא את סעיפים 2-3 הנוגעים לפטור מאגרה שנתית. טופס בקשה זה מצריך חתימת הדירקטור מאומתת ע"י עו"ד. כמו כן יש לצרף אישור מקורי מרשות המיסים לגבי סגירת התיק של החברה במס הכנסה ובמע"מ (אפשרי גם אישור של רו"ח מבקר לגבי אלו). יש לשלוח העתק דו"חות ללא פעילות שהוגשו למס הכנסה. הטופס צריך לכלול גם שוב את פרטי המפרק ותצהיר כושר פירעון.

בסיום ההליך ואם הכל כשורה, רשם החברות מכריז רשמית כי החברה מפורקת, נקייה מנסים והתחייבויות ואינה קיימת עוד כישות משפטית.

הנחיות לפירוק חברה
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773