מהן הסמכויות בפירוק חברה?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

פירוק חברה הינו הליך הגורם להפסקת עבודתם של האורגנים המוסמכים בחברה. במקום האורגנים שניהלו עד כה את החברה במישור העסקי, הסמכויות עוברות לידי המפרק – שמהווה את הכלי היעיל ביותר לפירוקה של החברה.

המפרק הוא למעשה האדם העיקרי בתהליך הפירוק. כמו כן בהליך פירוק החברה פועלת גם האסיפה הכללית וועדת הביקורת. יש לציין כי גם האסיפה הכללית לאחר מתן צו הפירוק משתנה מבחינת סמכות וחופש פעולה בטרם ניתן צו הפירוק.

סמכותה של האסיפה הכללית

סמכותה של האסיפה הכללית בזמן הפירוק משתנה בהתאם לסוג הפירוק שנקבע. כך למשל במקרים של פירוק מרצון-כאשר בעלי המניות רוצים להביע את עמדתם בתוך האסיפה הכללית זה יהיה לגיטימי, אך במקרה שהחברה אינה בעלת יכולת פירעון של חובותיה – לבעלי המניות אין זכאות להבעת הדעה ולכן כוחה של האסיפה הכללית יורד.

זאת בעקבות איבוד האינטרס של טובת הנכסים שעובר לנושים על ידי אסיפת נושים. כמו כן וועדת הביקורת עוזרת לסייע למפרק ולפקח על אופן ניהול הפירוק.

סמכויות מפרק

המפרק הינו בעל הסמכות הגבוהה ביותר בהליכי הפירוק. ישנם שלושה סוגים של מפרקים, שמתמנים על ידי בית המשפט, ובהתאם לסוג המפרק יש שוני ברור בתפקיד ובסמכות שניתנים להם מטעם בית המשפט.הסוג הראשון הינו מפרק זמני שממונה לפני מתן צו הפירוק.

סמכות זו מוקנית בידי בית המשפט באמצעות פקודת החברות, במקרים בהם הנושה ביקש את בקשת הפירוק. עם זאת לעיתים החברה עצמה יכולה לבקש מפרק זמני במידה ונוצרת סיטואציה בה יש רצון למנוע מימוש תביעות של נושים.

בדרך כלל סמכויות המפרק הזמני אינם רחבות למרות האחריות הדומה למפרק הקבוע בשלב הביניים המפרק מתמנה לאחר צו הפירוק אך אין לו עדיין מינוי של מפרק קבוע. המפרק מקבל סמכויות נרחבות יותר, ומינוי מפרק זה נעשה באמצעות הכונס הרשמי שמשמש כמפרק זמני.

השלב הסופי הינו שלב המפרק הקבוע: המפרק מופקד למעשה על ניהול הפירוק לשם ההגשמה של המטרה העיקרית והיא מימוש של נכסי החברה וחלוקת הנכסים שנותרו בין הנושים, ובמידה ונשארו יתרות אף לחלק אותן בין בעלי המניות.

כמו כן למפרק יש זכות להגיש תביעות בשם החברה נגד חייבים שלה בכדי לממש את זכויות התביעה,  המפרק מרכז את כל התביעות בנות ההוכחה הפירוק ולהכריע בדבר קבלתן וכן הינו בעל סמכות לנהל חקירות פומביות תוך זימון נושאי משרה בחברה.

סמכויות הכונס הרשמי

לכונס הרשמי יש סמכויות חקירה רחבות יחסית שמעוגנות בחוק. ולכן, עם מתן צו פירוק, יש חובה על נושאי המשרה בחברה להגיש לכונס הרשמי דו"ח עדכני על מצב עסקי החברה כולל החובות והנכסים השונים המצויים ברשותה.

הכונס הרשמי רשאי לדרוש ממגישי הדו"ח או מאחרים פרטים נוספים ומשלימים לשם השלמת הליך החקירה.

סמכויות הנושים

לנושים יש מעמד מרכזי גם בהליך של פירוק מרצון כשאין כושר פירעון של החברה וגם במקרים של פירוק כפוי של חברה מידי בית המשפט.

מכיוון שהנושים הם בעלי האינטרס העיקרי בפירוק החוק מקנה להם מעמד בכל שלבי הפירוק – משלב הבקשה ועד לחיסולה של החברה. עם מתן צו הפירוק הכונס הרשמי מכנס אסיפה של נושי החברה שתפקידה להחליט בעניין המפרק ובעניין מינוי וועדת הביקורת.

ההודעות בדבר כינוס האסיפות צריכות להישלח לנושים על פי תקנות החברות(פירוק). הנושים הם אלו שמחליטים על זהות המפרק והמלצתם מועברת לידי בית המשפט. כמו כן יש לזכור כי בכל מהלך הפירוק מחויב המפרק להתחשב בהוראות הנושים.

סמכויות בית המשפט

לבית המשפט תפקיד נרחב בהליכי הפירוק, ומידת מעורבותו נגזרת באופן ישיר מסוג ההליך עליו הוא אחראי. במקרים של פירוק כפוי על ידי מתן צו בהוכחת אחת העילות בפקודה, נוטל בית המשפט חלק פעיל בכל אחד משלבי הפירוק.

במקרים של פירוק מרצון-בית המשפט נוטל חלק מזערי יותר-אך חשוב לזכור כי גם בהליך זה-בית המשפט מפקח על תקינות ההליך בכל שלב וניתן לפנות אליו בכל אחד משלבי הפירוק לשם קבלת סעד.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773