פירוק חברה בהליך מזורז

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

פירוק חברה בהליך מזורזעל פי חוק החברות, חברה יכולה להתחיל בהליכי פירוק שלא על ידי בית המשפט. הליך זה נקרא "פירוק מרצון". לפירוק מרצון יש שתי אפשרויות, האחת היא פירוק מרצון בהליך רגיל, האפשרות השנייה היא פירוק חברה בהליך מזורז. בסוף שני ההליכים נגיע לתוצאה של חברה מחוסלת, משמע החברה אינה בעלת זכויות וכמו כן, חובות. התהליך הוא מול רשם התאגידים ולא מול בית המשפט. 

 

ממה נובע צורך חיסול חברה?

ישנם מספר גורמים אשר מובילים לחברה לחיסולה. הגורמים יכולים להיות עקב סכסוך עבודה, אי הסכמה וחברה לא פעילה. כאשר החברה אינה פעילה, היא עדיין נושאת בהוצאות של אגרות שנתיות ועליה להגיש דו"ח שנתי כמו חברה פעילה לרשם החברות. במקרה בו החברה שלכם לא פעילה, יהיה עליכם לפעול בצורה מהירה כדי למזער צבירת קנסות וסנקציות שיוטלו על בעלי השליטה בחברה. הקנסות יהיו בהתאם לסדר גודל החברה ויכולים לנוע בין כ-7,500 ש"ח ואף להגיע למאות אלפי שקלים. רשם החברות הוא אחראי על אי תשלום אגרות ועל פי שיקול דעתו יוכל להפעיל סנקציות הכוללות עיקולים ללא התראה מוקדמת.

פירוק חברה בהליך מזורז יכול להועיל לכם לצבור פחות קנסות ולהימנע ממקרים בהם רשם החברות יכול להכריז על החברה שלכם כעל חברה מפרת חוק. שימו לב, הסנקציות אינן חייבות להיות על החברה בלבד, אלא גם על בעלי השליטה בחברה באופן אישי. במידה ואתם נחשבים לחברה מפרת חוק, רשם החברות עלול להגביל אתכם בהגבלות אשר פוגעות בתהליך שיעבוד נכסי החברה, מתן אשראי והלוואות בנקאיות, בעלי החברה לא יוכלו להקים חברות חדשות ועוד.

באילו מקרים נכון לפנות לתהליך פירוק מזורז?

פירוק חברה בהליך מזורז נכון למקרים מסוימים בלבד, למקרים בהם החברה אינה פעילה והיא קיבלה החלטה לפירוק החברה מרצון בהליך מזורז. על כל בעלי המניות ודירקטורי החברה לערוך אספה כללית ולהגיע להסכמה משותפות. את ההסכמה יש להגיש לרשם החברות. כמו כן, כאשר מדובר על חברה לא פעילה העונה על התנאים הקבועים לחוק החברות ניתן יהיה לבחור בפירוק חברה מזורז. 

ישנם מספר תנאים אשר החברה חייבת לעמוד בהם לצורך פירוק חברה בהליך מזורז. רק לאחר שהחברה עומדת בתנאים האלה רשאית ע"פ חוק להגיש בקשה עבור פירוק חברה בהליך מזורז מרצון. הבקשה חייבת להיות מאושרת ע"י רשם החברה. לאחר אישור רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 יום מאישור רשם החברות.

  1. החברה אינה פעילה ואין לה נכסים.
  2. החברה אינה פעילה ואין ברשותה חובות (למעט חוב אגרה שנתית שניתן לקבל ממנה פטור).
  3. החברה אינה נמצאת בהליכים משפטיים תלויים ואין כנגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

 

הגשת הבקשה

על מנת שהחברה תוכל להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז עליה לעמוד בכל התנאים. מלבד לכך, על החברה להגיש את אופן הבקשה ע"פ פורמט המתקבל מצד רשם החברות. תחילה, יש להסדיר את חובות האגרה השנתית. הבקשה חייבת לכלול את הצהרת דירקטורי החברה אשר מעידה על החברה כלא פעילה והסכם על פירוק חברה מרצון בהליך מזורז. ההסכמה חייבת להיות מאושרת ע"י הדירקטורים ובעלי המניות כפי שצוין מקודם. לאחר ההסכמה, יש להגיש את הבקשה לרשם החברות תוך 30 יום מקבלת ההחלטה באספה הכללית. 

שימו לב, לא מעט בקשות עבור פירוק חברה בהליך מזורז מסורבות בשל הגשה שגויה. אתם רשאים להגיש בקשה לפטור מאגרה, אבל יש לעמוד בהנחיות כדי להימנע מדחיית הבקשה:

  • כאשר החברה מעולם לא פתחה או סגרה את התיקים שלה ברשויות המס ומע"מ – עליכם יהיה להגיש "טופס בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית" ולמלא רק את תצהיר אי פעילות הדירקטורים. על התצהיר להיות חתום ע"י דירקטור אחד לפחות. יש לציין תאריך מדויק בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. אם החברה מעולם לא הייתה פעילה, יש לציין תאריך הקמה.
  • כאשר החברה עדיין לא סגרה את התיקים שלה ברשות המיסים, יהיה עליכם להגיש את אותו טופס (טופס בקשה למתן פטור משתלום חוב אגרה שנתית) ולמלא את תצהיר אי פעילות הדירקטורים ובנוסף, יהיה עליכם למלא אישור היעדר פעילות מאת רואה חשבון. לתצהיר זה יש לצרף העתקי דוחות עבור כל שנה עליה תרצו לבקש פטור.

בשני המקרים התצהיר חייב להיות מאומת על ידי עורך דין. חשוב לציין, במקרה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה מול רשות המיסים לזמן מסוים ולאחר מכן המשיכה את פעילותה, החברה לא זכאית לפטור מתשלום חוב אגרות. חברה אשר הבקשה שלה התקבלה ע"י רשם החברות תהיה פטורה מתשלום אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי.

סירוב פירוק חברה בהליך מזורזסירוב פירוק חברה בהליך מזורז

כאשר הבקשה לפירוק חברה בהליך מזורז נדחתה יהיה עליכם לפנות לפירוק חברה בהליך רגיל. במקרים רבים הסיבה לסירוב היא עקב חובות קיימים לחברה. לכן, יהיה עליכם לכנס אסיפה כללית בשנית, לערוך תצהיר כושר פירעון על ידי רוב הדירקטורים. על הדירקטורים יהיה להצהיר כי החברה תוכל לשלם כל החובות תוך 12 חודשים מאישור הפירוק. בעלי המניות בחברה יערכו אספה בתוך 90 יום מהתצהיר כדי למנות נאמן ליישום הליכי הפירוק. עבור הצגת דו"ח מסכם יהיה עליכם לכנס אסיפה כללית של החברה ולצרף פרוטוקול ודו"ח מסכם פעילות עבור רשם החברות. לאחר אישור רשם החברות, החברה תחשב למחוסלת. במקרים בהם אין הסכמה בין חברי הדירקטורים, בעלי המניות וכד', ייתכן והשלב הבקשה שלכם היא פירוק חברה על ידי בית משפט או בפיקוח בית משפט.

 

 

פירוק חברה בהליך מזורז
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773