השלבים בפירוק חברה

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

הסמכות להורות על פירוק החברה ניתנה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור השיפוט של כתובת המגורים הרשומה של החברה או מקום עסקיה העיקרי.

השלב הראשוני והבסיסי ביותר בפירוק החברה הינו הגשת בקשה לפירוק.

ההיגיון בהגשת הבקשה הינו בכך שניתנת לחברה הזדמנות ממשית לפרוע את החוב לפני פרסום הבקשה שיכול לגרום לה נזק רב.

כמו כן החברה יכולה לפנות לבית המשפט בשלב זה בכדי למנוע את הפרסום במקרים בהם היא חולקת על קיומה של התביעה הכספית של מבקש הבקשה.

העתק מן הבקשה יש למסור לידי הכונס הרשמי, וכן יש להפקיד לכונס הרשמי פיקדון וכל סכום נוסף שהכונס הרשמי יחליט או לחילופין בית המשפט. הוצאה זו הינה משמשת כמקדמה עבור הכונס הרשמי לכיסוי ההוצאות העתידיות. יש לציין כי כל נושה או בעל מניות יכול לבקש ממבקש הפירוק את ההעתק של בקשת הפירוק תמורת תשלום.

פרסום הגשת הבקשה

על פי תקנות החברות, ישנה חובה בפרסום של הגשת הבקשה לפירוק וכן את מועד הדיון לפחות 14 ימים בטרם קיומו של המועד לדיון בבקשת הפירוק.

הפרסום צריך להיות ברשומות וכן בעיתון יומי שמודפס בעברית. הפרסום למעשה מאפשר לנושים ולכל אדם שיש לו עניין בפירוק להיות נוכח בדיון בבקשה. כמו כן הוא מאפשר לציבור הרחב לדעת הגשת הבקשה לפירוק מכוח זכותו.

חשוב לציין כי אקט הפירוק גורם נזק ממשי לחברה ומפחית בצורה כזו או אחרת את הערך העסקי שלה.

הדיון

אדם המבקש להשתתף בדיון שפורסם ברשומות צריך להודיע למבקש לפחות 7 ימים קודם קיומו של הדיון.

באם לא ניתנה ההודעה לא יורשה האדם להשתתף בדיון ללא אישור של בית המשפט. על המבקש להכין רשימה של אנשים שהודיעו כי הם הולכים להשתתף בדיון ולמסור העתק של רשימה זו אל בית המשפט בטרם הדיון.

כמו כן אדם שמתנגד לבקשת הפירוק חייב להגיש כתב התנגדות מלווה בתצהיר שבו הוא יפרט את נימוקי ההתנגדות.

גם את כתב ההתנגדות יש להגיש לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה ויש למסור לו העתק של אותו כתב.

תוצאות הגשת הבקשה לפירוק

לאחר הגשת הבקשה לפירוק העניין עומד בפני שיקול דעת בית המשפט. בית המשפט יבחן שני שאלות מרכזיות – הראשונה היא האם יש להורות על פרסום הגשת הבקשה. רק לאחר מכן בית המשפט יוכל לבחון את העניין באופן מהותי לגופו של עניין.

בטרם בית המשפט דן בבקשה, על המבקש בבקשה לפירוק להמציא לבית המשפט תעודה מאת הרשם או מפקיד בית המשפט אישור כי המבקש מילא את כל ההוראות שקבועות בתקנות להגשה של בקשת הפירוק.

בית המשפט יוכל לאחר הדיון לדחות את הבקשה או להורות על פירוק החברה. בית המשפט יכול מתוקף סמכותו גם למנות מפרק זמני עד למינוי של מפרק קבוע.

לאחר מכן יש להודיע על מתן הצו ברשומות וכן על המועדים העתידיים של אסיפות הנושים ושל המשתתפים. יש לציין כי ניתן לערער בזכות על החלטת הפירוק של בית המשפט. הוצאות המשפט הכרוכות בכל שלבי ההליך יחולו על מי שביקש את הליך הפירוק או לחילופין על פי החלטת בית המשפט.

כמו כן חשוב לציין כי לבית המשפט ישנה סמכות לעכב את הליכי הפירוק לאחר מתן הצו על יסוד של בקשה מנושה או של הכונס הרשמי.

העיכוב יכול להיות באופן זמני ואף באופן קבוע המבטל לחלוטין עת ההחלטה על הפירוק. בתום הליכי הפירוק המפרק יודיע לרשם על מתן צו החיסול ובית המשפט יכריז על החברה כמחוסלת.

תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773