מהי חברה מפרת חוק?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

במסגרת דיני החברות בישראל, כמו גם בדינים רלבנטיים אחרים, יש מקרים רבים ומגוונים בהם חברה עסקית יכולה להיחשב מפרת חוק. הפרת החוק מבחינת חברה עסקית יכולה להיות עקב סיבות טכניות ולכאורה פשוטות יחסית אשר לצידן עונשים קטנים יחסית, אך כמו כן יש גם סיבות חמורות, הנחשבות עבירות משמעותיות ואשר יכולות אף להוביל לעונשי מאסר של מנהלים.

אך מעבר לאפשרויות השונות שיש לחברות להפר את החוק הישראלי או הבינלאומי והעונשים הפוטנציאליים הנלווים לכך, ישנה הגדרה רשמית ופרטנית של משרד המשפטים בהקשר של חברה מפרת חוק.

חברה מפרת חוק היא חברה אשר הוגדרה ככזו ע"י רשם החברות, לאחר הפרה של חוק החברות, בהקשר לתשלומים שיש לבצע או דיווחים שחובה על כל חברה להעביר לרשויות המדינה. כאשר חברה מוגדרת מפרת חוק באופן רשמי ע"י הרשם, הנתון המהותי והבעייתי הזה מופיע במאגר הנתונים הפתוח לציבור (כמו גם לבנקים ולחברות אחרות כמובן) של רשם החברות.

רשם החברות ורשויות החוק יכולים להטיל על חברה מפרת חוק סנקציות שונות בהקשר לפעילותה.

האפשרות להגדיר חברה בתור חברה מפרת חוק ולהטיל עליה סנקציות שונות הקבועות בתקנות רשם החברות הינה פועל יוצא של תיקון לחוק החברות שנכנס לתוקפו בשנת 2010. זהו נושא הנוגע לחברה עצמה בתור ישות משפטית נפרדת אך גם לנושאי משרה בה כפי שיוסבר בהמשך.

סוגי ההפרות המביאים להגדרת חברה כמפרת חוק

  • אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות – על כל חברה רשומה לשלם לרשם אגרה שנתית העומדת על סכום של כ-1,500 ש"ח לשנה בלבד. יש מצבים מיוחדים ונדירים של פטור מאגרה וחברות בורסאיות בכל מקרה מגישות דו"חות מפורטים לבורסה – הכוונה היא לעיקר החברות שהן פרטיות ולא נסחרות בבורסה.
  • אי הגשת דו"ח שנתי בנוגע למצב ונכסי החברה – חוק החברות מחייב כל חברה רשומה בהגשת דו"ח שנתי, כולל חברות שאינן פעילות. דו"ח שנתי זה הינו טופס פשוט יחסית ואינו מורכב כמו הדו"חות הכספיים החשבונאיים.

ביטול ההגדרה כחברה מפרת חוק

על מנת לבטל את ההגדרה של רשם החברות על היותה של חברה עסקית "חברה מפרת חוק" כל שיש לעשות הוא להסדיר את ההפרות הרלבנטיות מול הרשם.

כך, יש לשלם את כל האגרות שלא שולמו (בתוספת ריבית  והצמדה ולעיתים קנסות איחור – עפ"י הוראות הרשם) ו/או להגיש את כל הדו"חות השנתיים הרלבנטיים.

סנקציות אפשריות על חברות מפרות חוק

  • לרשם החברות הזכות להטיל על חברה מפרת חוק עיצומים כספיים בשווי של כ-7,300 ש"ח עבור כל הפרה שנרשמה (כל שנה שבה לא מוגש דו"ח או לא משולמת אגרה היא עבירה נפרדת).
  • הרשם יכול להטיל עיצומים כספיים גבוהים יותר בגין הפרה מתמשכת וארוכת טווח של אי הגשת דו"ח שנתי – בגין כל יום של ההפרה ועד תקרה של 250,000 ש"ח.
  • חובות של עיצומים כספיים יכולים להידרש מדירקטורים בחברה אם זו לא שילמה את חובותיה לאורך זמן.
  • לרשם היכולת להפעיל את תהליכי הגבייה והעיצומים שבהם נוקטת רשות המיסים לפי פקודת המיסים.
  • העברת המידע לגבי ההגדרה בתור חברה מפרת חוק לגופים רלבנטיים כגון בנקים, קרנות מימון, גופים ציבוריים ועוד.
  • חברות מפרות חוק לא יכולות לרשום שעבודים על שמן ונכסיהן.
  • חברה מפרת חוק לא יכולה לרשום שעבודים לטובתה על נכסי אחרים.
  • החשב הכללי באוצר, דרך רשם החברות, לא מאפשר לחברה המוגדרת חברה מפרת חוק להשתתף במכרזים ממשלתיים שונים.
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773